Informatie

Gezond voor de klas

Korte beschrijving:

Zelfbewust en gezond voor de klas is een combinatie van training, coaching en intervisie in een groep van zes docenten en een trainer-coach. In een individueel gesprek voorafgaand aan de vijf groepsbijeenkomsten bespreek je samen met de coach wat er nodig is voor jou om een nieuwe balans te vinden tussen alles wat je tot je verantwoordelijkheid rekent. De opbrengst van dit gesprek is een persoonlijk contract waarin je je eigen doelen formuleert en wat het je gaat opleveren als je daarin slaagt.

Tijdens de groepsbijeenkomsten wisselen de deelnemers situaties uit die zij als lastig ervaren en die te maken hebben met thema’s zoals:
- grenzen (h)erkennen en serieus nemen
- wat geeft energie en waar loop je op leeg? 
- balans privé en werk
- gevoel van veel ballen hoog moeten houden
- zelfbewustzijn: wie ben ik en hoe zorg ik voor mezelf?
- perfect, het kan altijd beter of goed is goed genoeg? 
- er alleen voor staan of leren van en met elkaar

 Inmiddels is een pilot voor deze training in gang gezet. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen aan j.sitsen@cedergroep.nl

Inhoud

Gegeven door:

Liset van Steenbrugge

Catering:

Broodjes

Locatie:

Aantal bijeenkomsten:

1

Inschrijven voor:

01-07-2019

Scholen die kunnen deelnemen aan deze cursus: 

 • Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
 • Hermann Wesselink College
 • Hervormd Lyceum West
 • Hervormd Lyceum Zuid
 • Veenlanden College

 • Werkwijze

  Eén individueel voorbereidend gesprek en vijf groepsbijeenkomsten met zes deelnemers.  Na een individuele intake bepalen we data bepalen we met elkaar (1 bijeenkomst per maand).

  We zijn niet alleen in gesprek, maar zullen ook in verschillende werkvormen met elkaar oefenen. Belangrijk is ook dat we vanuit een theoretisch kader naar de verschillende onderwerpen die ingebracht worden gaan kijken: de Transactionele Analyse. Naast spontane uitleg hierover naar aanleiding van ingebrachte situaties wordt het boek Dit Ben Ik. Worden wie je bent met Transactionele Analyse van Lieuwe Koopmans gebruikt. Dit is een boek waarin de TA op bijzonder heldere en bondige wijze wordt uitgelegd en waarin je naar jezelf kunt kijken aan de hand van de theorie. De hoofdstukken uit het boek die belangrijk zijn komen aan bod. Het leest snel en gemakkelijk.

  Zelfbewust en gezond voor de klas is een proces samen met de anderen en individueel. Het beperkt zich niet tot de bijeenkomsten. Wat daarin naar voren komt vormt de basis om met ander gedrag te experimenteren in de weken tussen de bijeenkomsten. Het is een manier om eventuele overtuigingen die je belemmeren te herzien en vervangen door jezelf bekrachtigende besluiten. Je legt na een bijeenkomst je inzichten en ervaringen vast in een persoonlijke reflectie.

  Even voorstellen

  Qua werk en ontwikkeling is mijn eigen loopbaan gegaan van docentschap en management in het onderwijs naar het werk dat ik sinds 2006 met veel enthousiasme en bezieling doe. Op 1 januari 2007 startte ik mijn eigen praktijk voor loopbaanbegeleiding en coaching, KaleidoSCOPE. Mijn drie belangrijkste drijfveren in werk zijn:
  - een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en heling van anderen
  - vanuit een zelfstandige, onafhankelijke positie
  - blijvend ontwikkelen

  Voor wie

  Inmiddels is een pilot voor deze training in gang gezet. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen aan j.sitsen@cedergroep.nl

  Meer weten

  Stuur dan gerust een e-mail
  info@kaleido-scope.nl

  Data

  Datum Tijd Status
  01-05-2019 00:00 - 00:00 niet aangemeld

  Deelnemers

  Minimaal:

  6

  Maximaal:

  6