Cursus informatie

Systeemdenken en communicatie

Gegeven door:

Hans Zloch


Een systeemdenker kijkt naar de wijze waarop mensen gelijktijdig bezig zijn op ieder ogenblik elkaar te beïnvloeden, niet alleen verbaal, maar ook non-verbaal.
Deze denkwijze houdt in dat het gedrag van een mens bepaald wordt door zijn aard of zijn verleden, maar vooral door zijn omgeving. In een goede (ideale) communicatie betekent het ook, dat mensen elkaar zo beïnvloeden, dat ze zich ‘gehoord en gezien’ voelen.
Ze weten dat ze gewaardeerd worden en dat hun uiteindelijke bedoeling duidelijk is.

Een klas kunnen we een systeem noemen.
Binnen elk systeem worden regels voor de omgang gevormd. Dat is noodzakelijk omdat elk systeem een doel heeft dat verwezenlijkt moet worden.

Afwijkend gedrag is vaak commentaar op de regels van het systeem op een ongewone manier. Meestal wordt het gedrag als zodanig niet herkend. Een kind dat extreem gedrag in een klas vertoont, wordt vaak gestraft zonder dat de docent ziet dat het kind om verandering vraagt.

Communicatietheorie in de klas

  • De sfeer in de klas is afhankelijk van de gewoontes in de klas
  • Jij en je leerlingen beïnvloeden elkaar, met woorden en vooral ook zonder woorden.
  • Hoe jij je gedraagt, je buitenkant, wordt beïnvloed door wat er in je omgaat, de binnenkant.
Gulden regels voor de leraar

  • Je moet duidelijk zijn.
  • Je moet een juist beeld hebben van wat er in je leerlingen omgaat.
  • je moet leerlingen laten merken dat je ‘ziet’ wat er in ze omgaat
Wat je als leraar moet leren

  • Hoe jouw binnenkant jouw buitenkant beïnvloedt (en omgekeerd)
  • Hoe jij je leerlingen beïnvloedt (en omgekeerd)

Catering:

Broodjes

Locatie:

CSB, De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam

Aantal bijeenkomsten:

1

Betaald parkeren:

Ja

Aantal deelnemers:

17 / 20Log in om je aan te melden.

Data:

Datum Tijd Status
02-11-2016 16:00 - 20:00 niet aangemeld